This little home of mine

wsuRMo6

SHINee is my inspiration to build this little home of mine. 

All the stories are written/translated by me (6v6). 

Although i know im not a very good author but please don’t take my babies out without my permission, thank you very much ! 

SHINee là nguồn cảm hứng lớn nhất để tớ xây nên ngôi nhà nhỏ này.

Tất cả truyện ở đây đều do tớ viết/dịch (6v6).

Mặc dù tớ biết là tớ chả có giỏi giang hay viết truyện hay lắm đâu, nhưng mà đừng có mang truyện của tớ đi nơi khác nha, cảm ơn rất nhiều !

Advertisements